2013_11_24_19_16_24.png

O nás

 

Spoločnosť INTEGRIA, s.r.o. bola založená v roku 1998, má udelenú Licenciu Slovenskej komory audítorov na výkon činnosti audítora ev. č. 185. Dlhoročné skúsenosti, sústavné vzdelávanie a spolupráca s externými odborníkmi je zárukou poskytovania kvalitných služieb.

 

Zameranie našej spoločnosti je poskytovať služby najmä v oblasti účtovného, daňového poradenstva a auditu. V súvislosti so zavedením registra účtovných závierok stúpa opodstatnenosť audítorského overovania účtovnej závierky.

 

Naše služby poskytujeme pre podnikateľské aj nepodnikateľské subjekty, máme skúsenosti s overovaním využitia finančných prostriedkov z európskych štrukturálnych fondov.

 

Cieľom nášho úsilia je napomáhať realizácii podnikateľských zámerov našich klientov a súčasne minimalizovať daňové riziká.

 

Našim krédom je kvalita, zodpovednosť a partnerský prístup k našim klientom.